Princeton/IAS Cosmology Lunch Spring 2018 (Archived)

Date Speaker(s) Location
1/22/18 Ricardo Herbonnet (Stony Brook) IAS
1/29/18 Alexandra Amon (Edinburgh) Peyton
2/5/18 Mikhail Ivanov (EPFL) IAS
2/12/18 David Alonso (Oxford), Fabian Schmidt (MPA-Munich) Peyton
2/26/18 Giorgia Pollina (LMU) IAS
3/5/18 Jia Liu (Princeton) Peyton
3/12/18 Evan McDonough (Brown) IAS
3/19/18 Eric Baxter (UPenn) IAS
3/26/18 Humna Awan (Rutgers) Peyton
4/2/18 Colin Hill (IAS/CCA) IAS
4/9/18 Jean-Luc Starck (CEA Saclay) Peyton
4/16/18 Chen He Heinrich (Caltech) IAS
4/23/18 Anna Ijjas (Columbia) Peyton
4/30/18 Zachary Slepian (Berkeley) IAS
5/7/18 Jose Manuel Zorrilla Matilla (Columbia) Peyton
5/14/18 Kendrick Smith (Perimeter) IAS
5/21/18 Siddharth Mishra-Sharma (Princeton) Peyton
6/4/18 General discussion: no speaker IAS