Princeton/IAS Cosmology Lunch Fall 2018 (Archived)

 

Date Speaker(s) Location
9/17/18 Kris Pardo (Princeton) Peyton
10/1/18 Christina Kreisch (Princeton) IAS
10/8/18 Elena Sarpa (LAM) Peyton
10/15/18 Christiane Lorenz (Oxford) Peyton
10/22/18 Naomi Robertson (Oxford) IAS
10/29/18 Mehmet Alpaslan (NYU) Peyton
11/5/18 Deyan Mihaylov (Cambridge) IAS
11/12/18 Vivian Poulin (JHU), Simon Foreman (CITA) Peyton
11/19/18 Elena Massara (Flatiron) IAS
11/26/18 Tom McClintock (BNL) Peyton
12/3/18 Seunghwan Lim (UMass Amherst) IAS
12/10/18 Cyrille Doux (Penn)--Cancelled Peyton
12/17/18 Benjamin Wallisch (IAS) IAS